Patříte mezi naše stálé zákazníky a rádi byste u nás nakupovali výhodněji? Máme pro vás dobrou zprávu – díky našemu věrnostnímu programu získáte slevu až 9 % a navíc se můžete těšit na další výhody a bonusy!

Stačí se registrovat na našem webu na adrese www.kama.cz/registrace a zde vyplnit registrační formulář nebo dorazit k nám na prodejnu, kde vás zaregistrujeme.

Jak funguje čerpání slevy?

Čím více u nás nakupujete, tím větší dostanete slevu. Jakmile nakoupíte zboží za více jak 10 000 Kč, aktivujeme vám základní slevu 5 % na další nákup.

Hranice pro poskytnutí slevy:

 • 5% sleva - 10 000 Kč
 • 7% sleva - 25 000 Kč
 • 9% sleva - 50 000 Kč

V případě nákupu v eurech dochází k přepočtu na české koruny, aktuální kurz je 25 Kč/euro.

Vztahuje se sleva na všechny produkty?

Ano, sleva se vztahuje na všechny produkty.

Co když už nebudu chtít být nadále členem věrnostního systému?

Členství ve věrnostním programu je na dobu neurčitou, můžete ho však kdykoliv bez udání důvodu zrušit odesláním žádosti na e-mail info@kama.cz. Bude nás to ale mrzet. :-)

Všeobecné podmínky členství ve věrnostním programu KAMA klub

1.  Popis služby

 1. Služby věrnostního programu Vám poskytuje společnost K A M A spol s r.o. Kamýcká 241/2c, Praha 6, 160 00, IČ: 45281637
 2. Členové věrnostního programu (dále jen „člen věrnostního programu“) mohou využívat speciální výhody, které jim členství přináší, například slevy na vybrané výrobky, dárky k některým objednaným produktům, jako i další jiné výhody a bonusy, které budou uváděny na internetových stránkách www.kama.cz, (dále jen „webové stránky“), taktéž ve firemní prodejně na adrese Kamýcká 241/2c.

2.  Vznik a trvání členství

 1. Členem věrnostního programu se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let nebo právnický subjekt.
 2. Pro zařazení do věrnostního programu je nutné vyplnit registrační formulář buď ve firemní prodejně nebo na adrese www.kama.cz/registrace
 3. Členství ve věrnostním programu vzniká dnem, kdy zákazník obdržel potvrzení na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci.
 4. Vyplněním přihlášky se člen věrnostního programu zavazuje dodržovat tyto podmínky členství a dále také Všeobecné obchodní podmínky, které jsou přístupné na webových stránkách společnosti KAMA.
 5. Členství ve věrnostním programu je na dobu neurčitou. Členství ve věrnostním programu může člen kdykoliv písemně nebo e-mailem bez udání důvodu zrušit.

3.  Čerpání výhod

 1. Každému členovi věrnostního programu budou automaticky načteny utracené peníze za zboží. Při dosažení jedné ze tří hladin, bude na daném účtu změněna cenová hladina, tedy přiřazena sleva.
 2. Hladiny slev
  • 5% sleva za utracených 10 000,- Kč s DPH.
  • 7% sleva za utracených 25 000,- Kč s DPH.
  • 9% sleva za utracených 50 000,- Kč s DPH.
 3. Veškeré nákupy zaplacené v eurech se přepočítávají na české koruny dle kurzu 25 Kč = 1 euro. Společnost KAMA si vyhrazuje právo tento údaj měnit.
 4. Slevy poskytované prostřednictvím věrnostního programu je možné sčítat s jinými slevami společnosti KAMA.
 5. Pro účely čerpání výhod věrnostního programu se musí člen věrnostního programu přihlásit ke svému účtu na webových stránkách, nebo sdělit svoji e-mailovou adresu v případě nákupu ve firemní prodejně.

4.  Ochrana osobních údajů

 1. Souhlasíte, aby společnost K A M A spol s r.o. Kamýcká 241/2c, Praha 6, 160 00, IČ: 45281637 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES, zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail pro marketingové účely včetně účelů pro věrnostní program.
 2. Ve společnosti K A M A spol s r.o. zpracováváme osobní údaje automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů, a to buď sami nebo prostřednictvím zpracovatelů.
 3. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a my jejich získání ničím nepodmiňujeme. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Kvůli odvolání nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@kama.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 233 920 412
 4. Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou a jeho platnost započne dnem potvrzení vašeho členství.
 5. O rozsahu zpracování osobních údajů, účelu, kým jsou údaje zpracovány, jakým způsobem a komu mohou být údaje zpřístupněny, Vás budeme na Vaši žádost písemně informovat.
 6. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné, rádi je na Vaši žádost opravíme.
 7. Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud si to nebudete přát. Požádáte-li o vymazání vašich osobních údajů, vymažeme je bez zbytečného odkladu ze všech databází. V případě, že by nám jejich uchování nařizovaly zákony, budeme vás informovat.
 8. Pokud se domníváte, že my nebo námi pověřený zpracovatel zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s účelem, pro který nám byla data poskytnuta, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů na účely přímého marketingu včetně profilování, pokud se týká přímého marketingu. Pokud se domníváte, že my nebo námi pověřený zpracovatel zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení a napravení situace. Bude-li kterákoli žádost oprávněná, zjednáme co nejdříve nápravu. Máte rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. V případě, že vám není jasné, s čím souhlasíte, popřípadě byste potřebovali některý z přechozích bodů upřesnit, neváhejte se nám ozvat na info@kama.cz.

5.  Zánik členství

 1. Členství ve věrnostním programu zaniká:
  Písemnou nebo e-mailovou žádostí člena o zrušení členství ve věrnostním programu vyloučením člena věrnostního programu společností KAMA neudělením nebo neobnovením souhlasu se zpracováním osobních údajů
 2. Společnost KAMA může vyloučit člena věrnostního programu písemným nebo e-mailovým oznámením, a to pouze z níže uvedených důvodů:
  • člen věrnostního programu uvedl v souvislosti se vznikem členství nepravdivé nebo neúplné informace;
  • člen věrnostního programu jakýmkoliv způsobem zneužije členství anebo práva z něj vyplývající;
  • člen věrnostního programu jakýmkoliv způsobem způsobí jakoukoliv újmu společnosti KAMA anebo samotnému věrnostnímu programu, a to především hmotnou škodu anebo nemajetkovou újmu na dobrém jménu či pověsti;

6.  Závěrečné ustanovení

 1. Společnost KAMA zajišťuje trvalý veřejný přístup k aktuálnímu znění Podmínek členství ve věrnostním programu na internetových stránkách www.kama.cz a také ve firemní prodejně.
 2. Společnost KAMA si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tyto Podmínky členství, stejně jako i Všeobecné obchodní podmínky. Jakoukoliv změnu je však povinna okamžitě zveřejnit na výše uvedených webových stránkách. Všechny změny jsou platné a účinné ode dne zveřejnění těchto změn na výše uvedených webových stránkách. Nárok na poskytnutí slevy není právně vymahatelný.
 3. Kontaktní údaje pro komunikaci se společností KAMA jsou následující: K A M A spol s r.o.
  Kamýcká 241/2c
  160 00 Praha 6 
  Tel.: +420 233 920 412, www.kama.cz, info@kama.cz
Váš košík je prázdný

Tyto produkty jsou z jiného materiálu, odstín barev se může lišit.

Načítám výsledky…